zdolność kredytowa przedsiębiorcy

Zdolność kredytowa przedsiębiorcy

Jeśli przedsiębiorca chce zaciągnąć kredyt duże znaczenie będzie miało w jaki sposób rozlicza się on z fiskusem. Płacenie podatków ryczałtem lub według karty podatkowej ma wpływ na to, jak banki oceniają zdolność kredytową klienta.

Okazuje się, że zdolność kredytowa znaczy zupełnie co innego dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę i co innego dla przedsiębiorcy. Ten ostatni, starając się o pożyczkę skazany jest na wskaźniki ustalone przez analityków – faktyczne zarobki właściciela firmy nie mają wpływu na decyzję baku.

Problem z kosztami

Przedsiębiorcy częstą chcąc uniknąć płacenia wysokiego podatku wykazują w rozliczeniu podatkowym wysokie koszty działalności. To sprawia, że owszem podatek jest niższy, ale i dochód się zmniejsza. A to z kolei niesie za sobą trudności w uzyskaniu kredytu. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do niezdolności kredytowej. Dzieje się tak ponieważ analitycy bankowi określając zdolność kredytową przedsiębiorcy, który rozlicza się z fiskusem według skali podatkowej lub liniowo, biorą pod uwagę przychód firmy pomniejszony o koszty jego uzyskania. Wysokie koszty i niski dochód dyskwalifikują przedsiębiorcę w ubieganiu się kredyt.

Właściciele firm, którzy z fiskusem rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również mogą mieć problemy w uzyskaniu kredytu. Problem ten wynika z zasad określania rentowności ryczałtowców przez banki. Tacy przedsiębiorcy nie określają kosztów, które ponieśli by uzyskać dochód. Są oni zobowiązani do płacenia podatku według określonych stawek procentowych (3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%). Wysokość stawki zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

Banki, by określić zdolność kredytowa ryczałtowca przyjmują, że dochód stanowi pewien procent przychodów przedsiębiorcy. Analitycy bankowi biorą pod uwagę większy procent od przychodów wtedy, gdy stawka procentowa podatku płaconego przez przedsiębiorcę jest wyższa. Tax Care za pomocą ankiety ustaliło, że najczęściej dochód ryczałtowca stanowi 15 – 20 procent jego przychodów.

Tak więc ich działalność musiałaby przynosić naprawdę wysokie dochody, by byli oni wiarygodnym klientem dla banku.

Karta i jej mnożnik

Przedsiębiorcy, którzy z urzędem skarbowym rozliczają się za pomocą karty podatkowej, podobnie jak ryczałtowcy mogą mieć trudności w uzyskaniu kredytu. Wybranie tej formy płacenia podatku wiąże się ze stosunkowo niskimi opłatami, które są ustalane przez urząd skarbowy odpowiednio do rodzaju działalności i wielkości miejscowości, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Niestety, kilkaset złoty podatku nie gwarantuje zdolności kredytowej. Banki przy jej szacowaniu biorą pod uwagę wymiar karty, czyli wysokość płaconego przez przedsiębiorcę podatku i mnożą ją przez ustaloną przez analityków liczbę. Wartość mnożnika jest indywidualnie ustalana przez każdy bank, a im wyższy mnożnik tym większą zdolność kredytowa klienta (Tax Care w swojej tabeli pokazuje, że najbardziej liberalny bank przyjął mnożnik o wartości 10). Jak widać mnożniki przyjmowane przez banki nie są wysokie, podobnie jak podatki płacone przez przedsiębiorców rozliczających się za pomocą karty, tak więc może się okazać, że prowadzący działalność nie uzyskają kredytu.

Pamiętając, że decyzję o zmianie formy opodatkowania działalności gospodarczej można podjąć raz na początku każdego roku, zastanówmy się co będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę nie tylko na korzyści podatkowe – by rozwijać działalność potrzebne są czasem pożyczki.